top of page

Salgsbetingelser

Innledning

www.studiohaugland.com tilhører Studio Haugland v/Rorvang- org.nr.: 930725749 

Bildene på nettsiden tilhører Studio Haugland eller den aktuelle kunstner og kan ikke kopieres uten tillatelse.

 

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer på studiohaugland.com til forbrukere.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av forbrukertilsynet. 

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven og egenandelsloven, og disse lovene gir forbruker
ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de
lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen. 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettgalleriet og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
 

Bestillingen er bindene når den er registrert hos oss. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

 

2. Partene

Ved kjøp av kunst stilt ut av gjestekunstner, er selgeren utstiller/kunstner og Studio Haugland er formidler. Studio Haugland vil opptre som mellommann på vegne av kunstner/utstiller som er kontraktsmotpart.

Kunsten er kunstnerens eiendom inntil varen er betalt.

Ved kjøp av kunst over nettbutikk, er Studio Haugland selger.

Kjøper er forbrukeren som er oppgitt i bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader( 5% i provisjon til Studio Haugland, og 5 % i kunstavgift ved salg av kunstverk over kr 2000). Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 Ved kjøp av kunst laget av gjestekunstner, vil pris på frakt varierer etter størrelse og vekt på kunstverket. Prisen oppgitt skal inkluderer alle utgifter til frakt og emballasje, og avgifter.

Med mindre kjøper og selger avtaler henting eller levering av kunstverket.

Ved kjøp av kunst formidlet av Studio Haugland på vegne av kunstner/utstiller er det ikke MVA på kunstverket.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren
i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde
ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Ved kjøp av kunstverk av gjestekunstner, skjer levering er skjedd når kjøperen har overtatt kunstverket. Ved kjøp av kunstverk laget av gjestekunstner vil leveringstid variere, da kunstnerne holder til i ulike deler av landet.

 

Dersom noe har særs lang leveringstid så oppgis dette i beskrivelsen av produktet.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings- løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper
uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Kunstverket blir levert til kjøper sitt nærmeste postkontor. 

Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Kunstverket blir levert til kjøper sitt nærmeste postkontor. 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd
med punkt 6.

Ved kjøp av kunst laget av gjestekunstner, er ikke Studio Haugland solidarisk ansvarlig med selgeren, og du som kjøper aksepterer dette.

Studio Haugland opptrer som formidler og er dermed ikke ansvarlig for forsinket levering eller feil og mangler ved kunstverket.

Alle klager, innsigelser og reklamasjoner knyttet til kjøpet, er ikke Studio Hauglands ansvar og må rettes direkte til selgeren(kunstneren).

Studio Haugland har heller ikke ansvar knyttet til din eventuell angrerett etter angrerettloven.

bottom of page